Maksumäärad 2017

 1. maksumäärad, maksuvaba tulu, töötasu alammäär (miinimumpalk)
read more
OnJanuary 25, 2017, posted in: Uncategorized by

Maksud 2017

Uuest aastast muutuvad määrad on rasvases trükis. Varasemate aastate näitajad on avaldatud EML kodulehel rubriigis „Maksuinfo“.

Tulumaks 2015 2016 2017
Füüsilise isiku või mitteresidendi tulult tasutava või kinnipeetava tulumaksu määr 20% 20% 20%
Tulumaksu soodusmäär (III pensionisamba väljamaksed, mitteresidendile makstavad litsentsitasud ja teenustasud) 10% 10% 10%
Juriidilise isiku maksustatavale väljamaksele lisanduva tulumaksu määr 20/80 20/80 20/80
Füüsilise isiku üldine maksuvaba tulu (kuus) 154 € 170 € 180 €
Pensioni täiendav maksuvaba osa (kuus) 220 € 225 € 236 €
Tööõnnetuse või kutsehaiguse hüvitise täiendav maksuvaba osa (kuus) 64 € 64 € 64 €
Lapsevanema täiendav maksuvaba tulu alates teisest lapsest (aastas) 1848 € 1848 € 1848 €
Tööandja sünnitustoetuse maksuvaba osa (ühekordne) 770 € 850 € 900 €
Eluasemelaenu intresside, koolituskulude ja annetuste mahaarvamise piirmäär tuludeklaratsioonis 1920 €

50% tulust

1200 €

50% tulust

1200 €

sh 300 € eluasemelaenu intressidele

50% tulust

III pensionisamba sissemaksete mahaarvamise piirmäär tuludeklaratsioonis 6000 €

15% tulust

6000 €

15% tulust

6000 €

15% tulust

FIE täiendav maksuvaba osa põllumajandussaaduste või metsamaterjali müügitulule 2877 € 2877 € 2877 €
Sotsiaalkindlustusmaksed
Kuupalga alammäär täistööaja korral 390 € 430 € 470 €
Sotsiaalmaksu kuumäär 355 € 390 € 430 €
Kuumäärale vastav tööandja sotsiaalmaksu kohustus (kuus) 117,15 € 128,70 € 141,90 €
Kuumäärale vastav FIE sotsiaalmaks (kvartalis) 351,45 € 386,10 € 425,70 €
Kuumäärale vastav FIE sotsiaalmaks (aastas) 1405,80 € 1544,40 € 1702,80 €
Töötaja töötuskindlustusmakse 1,6% 1,6% 1,6%
Tööandja töötuskindlustusmakse 0,8% 0,8% 0,8%
Kohustusliku kogumispensioni makse 2,0% 2,0% 2,0%
Kohustusliku kogumispensioni makse (avalduse esitanutele 2014-2017) 3,0% 3,0% 3,0%
Hüvitised ja erisoodustused
Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär (kuni 15 päeva kuus) 32 € 50 € 50 €
Isikliku auto hüvitise maksuvaba piirmäär (sõitude arvestuse pidamisega) 0,30 €/km,

335 € kuus

0,30 €/km,

335 € kuus

0,30 €/km,

335 € kuus

Ametiauto erisoodustuse hind kuus (sõitude arvestuse pidamisega) 0,30 €/km,

256 € kuus

0,30 €/km,

256 € kuus

0,30 €/km,

256 € kuus

Ametiauto erisoodustuse hind kuus (ilma sõitude arvestuseta) 256 € 256 € 256 €
Tulumaks ja sotsiaalmaks erisoodustuselt kuus (ilma sõitude arvestuseta) 64,00 €

105,60 €

64,00 €

105,60 €

64,00 €

105,60 €

Töötajale laenu andmisel erisoodustuse aluseks olev intressi alammäär (aastas) 0,1% 0,1% 0%
Annetuste maksuvaba piirmäär juriidilistele isikutele (aastas) 10% kasumist või 3% palkadest 10% kasumist või 3% palkadest 10% kasumist või 3% palkadest
Vastuvõtukulude maksuvaba piirmäär juriidilistele isikutele (kuus) 32 € + 2% palkadest 32 € + 2% palkadest 32 € + 2% palkadest
read more
OnJanuary 25, 2017, posted in: Uncategorized by

2017. aasta kalendaarne tööajafond

 

Kuu/kvartal Riigipüha (kalendripäev) Tööpäevi (tööaeg E-R) Töötunde (tööaeg E-R) Töötunde (erandid)
Jaanuar 01. jaanuar – uusaasta (P)* 22 176
Veebruar 24. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäev (R)* 19 149 152, kui 23.02 ei ole tööpäev
Märts 23 184
I kvartal kokku 2 riigipüha 64 509
Aprill 14. aprill – suur reede (R)

16. aprill – 1. ülestõusmispüha (P)

19 152
Mai 01. mai – kevadpüha (E) 22 176
Juuni 4. juuni – nelipühade 1. püha (P)

23. juuni – võidupüha (R)*
24. juuni – jaanipäev (L)

21 165 168, kui 22.06 ei ole tööpäev
II kvartal kokku 6 riigipüha 62 493
Juuli 21 168
August 20. august – taasiseseisvumispäev (P) 23 184
September 21 168
III kvartal kokku 1 riigipüha 65 520
Oktoober 22 176
November 22 176
Detsember 24. detsember – jõululaupäev (P)*
25. detsember – esimene jõulupüha (E)
26. detsember – teine jõulupüha (T)
19 152 149, kui 23.12 on tööpäev
149, kui 31.12 on tööpäev146, kui 23.12 ja 31.12 on tööpäevad
IV kvartal kokku 3 riigipüha 63 504
2017 KOKKU 12 riigipüha, neist 6 tööpäeval (E-R) 254 2026

 

* Tulenevalt töölepingu seaduse § 53 ja pühade ja tähtpäevade seadusest lühendatakse uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra.

Töönädalate arv aastas: 50,80

Keskmine:
Tööpäevade arv kuus:  21,17
Töötundide arv nädalas: 39,88
Töötundide arv kuus: 168,83

read more
OnJanuary 25, 2017, posted in: Uncategorized by

Kuidas pääseda töötamise registrisse e-maksuametis?

1. juulil alustas tegevust töötamise register ning nüüd peavad tööandjad kandma töötamise registrisse kõik tööd tegevad isikud, sh võlaõigusliku lepingu (nt käsundusleping, töövõtuleping) alusel töötavad isikud. Seoses töötamise registri käivitumisega on ettevõtjad pöördunud Kaubanduskoja poole peamiselt küsimusega, kuidas saada juurdepääs töötamise registrile e-maksuametis/e-tollis.

Kui Teie ettevõte ei ole varasemalt sõlminud e-maksuameti/e-tolli kasutamise lepingut, siis on esimeseks sammuks töötamise registrile juurdepääsu saamiseks nimetatud lepingu sõlmimine. Lepingu sõlmimise õigus on äriühingu ainuesindusõigusega juhatuse liikmel.

 

Lepingu sõlmimiseks:

 • sisenege e-maksuametisse/e-tolli erakliendi rollis,
 • rubriigis “Leping ja seaded” valige alamrubriik “Esindusõiguse päring äriregistrisse”,
 • avaneb loetelu Teie esindatavatest äriühingutest,
 • valige äriühing, kelle nimel lepingu sõlmite, ning vajutage nupule “Sõlmi leping”,
 • tutvuge lepingu tingimustega,
 • lepingu sõlmimiseks vajutage nupule “Nõustun”,
 • lepingu sõlmimisega kaasneb automaatselt volituste administreerimise õigus, st võimalus anda kasutajatele (nt raamatupidajad) juurdepääsuõigused e-maksuameti/e-tolli teenustele.

Igal ettevõttel on võimalik otsustada, millistele töötajatele antakse juurdepääs töötamise registrile. Ettevõte võib anda oma nimel töötamise registri toiminguid tegelevale füüsilisele isikule volituse töötamise registri kasutamiseks. Praegu raamatupidaja volitust omavatele isikutele lisandub õigus automaatselt ja töötamise registrile eraldi juurdepääsu taotlema ei pea.

Volituse andmiseks:

 • sisenege e-maksuametisse/e-tolli ärikliendi rollis.
 • valige rubriigi “Leping ja seaded” alamrubriik “Volituste administreerimine”,
 • lisage kasutaja (selleks sisestage kasutaja isikukood),
 • lisage kasutajale tööks vajalikud volitused (juurdepääsuõigused teenustele).

Töötamise registrist ja volituste andmisest saate lähemalt lugeda Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

read more
OnJuly 1, 2014, posted in: Uncategorized by