Maksud 2017

Uuest aastast muutuvad määrad on rasvases trükis. Varasemate aastate näitajad on avaldatud EML kodulehel rubriigis „Maksuinfo“.

Tulumaks 2015 2016 2017
Füüsilise isiku või mitteresidendi tulult tasutava või kinnipeetava tulumaksu määr 20% 20% 20%
Tulumaksu soodusmäär (III pensionisamba väljamaksed, mitteresidendile makstavad litsentsitasud ja teenustasud) 10% 10% 10%
Juriidilise isiku maksustatavale väljamaksele lisanduva tulumaksu määr 20/80 20/80 20/80
Füüsilise isiku üldine maksuvaba tulu (kuus) 154 € 170 € 180 €
Pensioni täiendav maksuvaba osa (kuus) 220 € 225 € 236 €
Tööõnnetuse või kutsehaiguse hüvitise täiendav maksuvaba osa (kuus) 64 € 64 € 64 €
Lapsevanema täiendav maksuvaba tulu alates teisest lapsest (aastas) 1848 € 1848 € 1848 €
Tööandja sünnitustoetuse maksuvaba osa (ühekordne) 770 € 850 € 900 €
Eluasemelaenu intresside, koolituskulude ja annetuste mahaarvamise piirmäär tuludeklaratsioonis 1920 €

50% tulust

1200 €

50% tulust

1200 €

sh 300 € eluasemelaenu intressidele

50% tulust

III pensionisamba sissemaksete mahaarvamise piirmäär tuludeklaratsioonis 6000 €

15% tulust

6000 €

15% tulust

6000 €

15% tulust

FIE täiendav maksuvaba osa põllumajandussaaduste või metsamaterjali müügitulule 2877 € 2877 € 2877 €
Sotsiaalkindlustusmaksed
Kuupalga alammäär täistööaja korral 390 € 430 € 470 €
Sotsiaalmaksu kuumäär 355 € 390 € 430 €
Kuumäärale vastav tööandja sotsiaalmaksu kohustus (kuus) 117,15 € 128,70 € 141,90 €
Kuumäärale vastav FIE sotsiaalmaks (kvartalis) 351,45 € 386,10 € 425,70 €
Kuumäärale vastav FIE sotsiaalmaks (aastas) 1405,80 € 1544,40 € 1702,80 €
Töötaja töötuskindlustusmakse 1,6% 1,6% 1,6%
Tööandja töötuskindlustusmakse 0,8% 0,8% 0,8%
Kohustusliku kogumispensioni makse 2,0% 2,0% 2,0%
Kohustusliku kogumispensioni makse (avalduse esitanutele 2014-2017) 3,0% 3,0% 3,0%
Hüvitised ja erisoodustused
Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär (kuni 15 päeva kuus) 32 € 50 € 50 €
Isikliku auto hüvitise maksuvaba piirmäär (sõitude arvestuse pidamisega) 0,30 €/km,

335 € kuus

0,30 €/km,

335 € kuus

0,30 €/km,

335 € kuus

Ametiauto erisoodustuse hind kuus (sõitude arvestuse pidamisega) 0,30 €/km,

256 € kuus

0,30 €/km,

256 € kuus

0,30 €/km,

256 € kuus

Ametiauto erisoodustuse hind kuus (ilma sõitude arvestuseta) 256 € 256 € 256 €
Tulumaks ja sotsiaalmaks erisoodustuselt kuus (ilma sõitude arvestuseta) 64,00 €

105,60 €

64,00 €

105,60 €

64,00 €

105,60 €

Töötajale laenu andmisel erisoodustuse aluseks olev intressi alammäär (aastas) 0,1% 0,1% 0%
Annetuste maksuvaba piirmäär juriidilistele isikutele (aastas) 10% kasumist või 3% palkadest 10% kasumist või 3% palkadest 10% kasumist või 3% palkadest
Vastuvõtukulude maksuvaba piirmäär juriidilistele isikutele (kuus) 32 € + 2% palkadest 32 € + 2% palkadest 32 € + 2% palkadest

On January 25, 2017, posted in: Uncategorized by

Leave a Reply