Kuidas pääseda töötamise registrisse e-maksuametis?

1. juulil alustas tegevust töötamise register ning nüüd peavad tööandjad kandma töötamise registrisse kõik tööd tegevad isikud, sh võlaõigusliku lepingu (nt käsundusleping, töövõtuleping) alusel töötavad isikud. Seoses töötamise registri käivitumisega on ettevõtjad pöördunud Kaubanduskoja poole peamiselt küsimusega, kuidas saada juurdepääs töötamise registrile e-maksuametis/e-tollis.

Kui Teie ettevõte ei ole varasemalt sõlminud e-maksuameti/e-tolli kasutamise lepingut, siis on esimeseks sammuks töötamise registrile juurdepääsu saamiseks nimetatud lepingu sõlmimine. Lepingu sõlmimise õigus on äriühingu ainuesindusõigusega juhatuse liikmel.

 

Lepingu sõlmimiseks:

 • sisenege e-maksuametisse/e-tolli erakliendi rollis,
 • rubriigis “Leping ja seaded” valige alamrubriik “Esindusõiguse päring äriregistrisse”,
 • avaneb loetelu Teie esindatavatest äriühingutest,
 • valige äriühing, kelle nimel lepingu sõlmite, ning vajutage nupule “Sõlmi leping”,
 • tutvuge lepingu tingimustega,
 • lepingu sõlmimiseks vajutage nupule “Nõustun”,
 • lepingu sõlmimisega kaasneb automaatselt volituste administreerimise õigus, st võimalus anda kasutajatele (nt raamatupidajad) juurdepääsuõigused e-maksuameti/e-tolli teenustele.

Igal ettevõttel on võimalik otsustada, millistele töötajatele antakse juurdepääs töötamise registrile. Ettevõte võib anda oma nimel töötamise registri toiminguid tegelevale füüsilisele isikule volituse töötamise registri kasutamiseks. Praegu raamatupidaja volitust omavatele isikutele lisandub õigus automaatselt ja töötamise registrile eraldi juurdepääsu taotlema ei pea.

Volituse andmiseks:

 • sisenege e-maksuametisse/e-tolli ärikliendi rollis.
 • valige rubriigi “Leping ja seaded” alamrubriik “Volituste administreerimine”,
 • lisage kasutaja (selleks sisestage kasutaja isikukood),
 • lisage kasutajale tööks vajalikud volitused (juurdepääsuõigused teenustele).

Töötamise registrist ja volituste andmisest saate lähemalt lugeda Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

On July 1, 2014, posted in: Uncategorized by